Venter du på servicetime – eller er bilen fortsatt inne på verkstedet?

Flere og flere Tesla-eiere gir for tiden uttrykk for at de opplever svært lange ventetider for å få løst problemer og få gjennomført service på sin bil.

I vår første spørreundersøkelse, ville vi ha svar fra dem som har hatt bilen inne på verksted – og fått den tilbake igjen.

I denne andre undersøkelsen, ønsker vi svar fra dere som så langt enten ikke har klart å komme i kontakt med Tesla, venter på å få verkstedtime, har fått verkstedtime – eller fortsatt har bilen inne på verkstedet.

På lik linje med den første undersøkelsen, ønsker vi på fast basis å holde oversikt over situasjonen, og ber deg derfor om å delta i denne spørreundersøkelsen (åpen for alle).

OBS!

Verkstedbesøket skal ikke være gjennomført når du svarer på denne undersøkelsen!
Dersom bilen er ferdig reparert, skal du heller svare på denne første undersøkelsen (lenke)!

Hvilken bilmodell har du?*
De fire første tegnene i ditt bilskilt. Eksempelvis EK72*
Når ble bilen registrert?*
Hvor langt hadde bilen kjørt?*
Hvordan kontaktet du Tesla for å bestille time?*
Måtte du bruke flere kontaktmetoder for å oppnå kontakt?*
HAR du oppnådd kontakt?*
Dersom du ikke har oppnådd kontakt ennå, hvor mange uker (ca) har du ventet siden første forsøk?*
Når bestilte du (eller forsøkte å bestille) verkstedtime?*
Ønsket du verkstedtime så raskt som mulig?*
Har du fått verkstedtime ennå?*
Dersom NEI, hvor mange uker (ca) har du ventet siden første kontakt?*
Dersom JA, hvilken dato fikk du for verkstedtime?
Ble verkstedtimen utsatt underveis?*
Hvor mange ganger er verkstedtimen utsatt (så langt)?*
Hvilken evt. ny dato fikk du for verkstedtimen?
Har Tesla antydet en ferdigdato?*
Hvis JA, hvilken ferdigdato?
Hvilket servicesenter benyttet du?*
Fikk du det servicesenteret du ønsket?*
Var det akutte feil på bilen, eller en vanlig intervallmessig serviceavtale?*
Hvordan ble bilen fraktet til Tesla?*
Har du forespurt om drop-in-time for utbedring?*
Spurte du etter lånebil, og fikk du det?*
Hvor fornøyd er du med Teslas kontaktpunkter på mail?*
Hvor fornøyd er du med Teslas kontaktpunkter på telefon?*
Er du fornøyd med tiden det tar å få fikset problemene?*
Hvor lang tid mener du selv verkstedavtalen burde ta?*
Dersom forsinkelse - er problemet mangel på deler?*
Dersom forsinkelse - er problemet å få en time for service raskt nok?*
Dersom forsinkelse - er problemet at de har backlog (for mye å gjøre) på verkstedet?*
Er bilen overført til et annet servicesenter underveis i prosessen?*
Hvilket servicesenter har du best erfaring med?*
Hvilket servicesenter har du dårligere erfaring med?*
Hvilke problemer var det som oppsto, og som førte til behov for verkstedtime?*
Hvor fornøyd er du totalt sett med verkstedtimen?*
Eventuelle kommentarer:
Share:

Discussions — One Response

Sorry, but commenting has been disabled.