Referat – Statusmøte mellom Tesla Norge og TOCN – 5. februar 2019

Til stede: Fem representanter fra ledelsen i Tesla Norge og fem fra styret i TOCN

  • Det ble gjennomført mange diskusjoner rundt servicesituasjonen, og en del konkrete enkeltsaker. Tesla ansatte ca. 380 nye medarbeidere i 2018, og har p.t. ca. 75 nye stillingsannonser ute på finn.no nå.
    Det tar tid å opplære nye serviceteknikere, men det jobbes hardt og målrettet for å få redusert ventetiden. Det jobbes nå på doble skift på utvalgte servicesentre, og det vil utover vinteren innføres også på de andre lokasjonene.
  • Tesla har signert kontrakter for eiendom til nye servicesentre i Åsane og Sarpsborg, og jobber nå med å få dem i drift så raskt som mulig. De kommer også til å utvide servicesenteret i Stavanger.
  • Mobile service: Begrenset antall biler pr. nå. Dagens regelverk setter en del begrensninger i bruken av denne tjenesten, men det jobbes med en revidering. Tesla er i en positiv dialog med Statens Vegvesen om dette. TOCN lager en egen artikkel om denne tjenesten senere.
  • Tesla åpner flere Pop-Up Stores i 2019. Den første av årets butikker åpnet i Sandefjord allerede i starten av februar. Rundt slike kommende åpninger, er det et felles ønske om mer samarbeid og markedsføring.
  • Vi tok også opp utfordringene med tøffe tidsfrister på service i etterkant av en EU-kontroll (for å få bilen godkjent i tide). Tesla skulle se på hva de kan gjøre her for å forhindre at biler blir avskiltet grunnet fristen.
  • Utover dette fikk TOCN en god forståelse av hvor hardt og målrettet Tesla jobber for å forbedre servicesituasjonen over hele landet. Mange biter i puslespillet har falt på plass, og flere kommer utover året.Tilbakemeldinger fra TOCN er viktig i dette arbeidet, og de angjeldende ansvarlige følger opp de undersøkelser og enkeltsaker TOCN bringer videre.

    Saker vi eskalerer vil få en dedikert kanal inn til riktig avdeling. På den måten får vi tatt viktige saker raskt og effektivt videre.

Share: