Invasjon av TM3 på kaia i Oslo

I ettermiddag ankom Glovis Courage Filipstadkaia i Oslo. I skrivende stund losses i underkant av 1800 Teslaer av båten, og det i et forrykende tempo (se video).

I rask rekkefølge blir bilene kjørt ut av båten, og plasseres umiddelbart tett i tett på kaiområdet. Båtens mannskap fraktes like raskt tilbake på båten igjen, og så er en ny kjørerunde igang.

Visstnok skal bilene fraktes opp til Lillestrøm i morgen tidlig, men man skal ikke se bort ifra at noe av transporten begynner i kveld, etter at rushtrafikken har lagt seg.

En mindre båt skal etter sigende ankomme Drammen havn i dag, med et mindre antall biler, men detaljer rundt denne transporten kjennes ikke. Godt mulig det kan være «Prometheus Leader» som kom med disse bilene. Den er observert på vei ut Oslofjorden fra Drammen havn.

Tesla skal utlevere et stort antall biler på Norges Varemesse på Lillestrøm i løpet av mars måned. Deretter skal de videre utleveringene foregå i Drammen.

«City of Amsterdam» er for øvrig på vei til Stavanger, med forventet anløp 16. mars kl. 13:00.

Tekst: Roger Kolbu, TOCN
Foto: Christian Larsen, Joachim Pietronigro

Share: