Tesla og reklamasjonsrett

De første Tesla Model S ble levert i Norge i august 2013. Ytterligere flere ble levert i de påfølgende månedene og årene, noe som gjør at mangle Tesla-eiere nå opplever at reklamasjonsfristen er utløpt eller begynner å nærme seg tiden mot dette. Så hvilke rettigheter har man etter at reklamasjonsfristen på 5 år er utløpt?

Kjøp av ny Tesla
Når man har kjøpt en ny Tesla, så er det forbrukerkjøpsloven som gjelder. Samt Tesla sine garantier, der de er bedre enn lovens rettigheter. Dette gjelder eksempelvis for batteriet. Se Tesla sine garantisider for mer informasjon om dette.

Etter forbrukerkjøpsloven foreligger en mangel ved bilen, dersom den ikke svarer til de krav man med rimelighet kan stille til bilen, hva gjelder eksempelvis holdbarhet på deler og komponenter. Når man oppdager mangler, kan leverandøren velge å rette disse, eller utbetale prisavslag og erstatning.

Det følger videre av loven at man må reklamere innen to måneder etter at man burde oppdaget mangel. Videre angir loven at man må reklamere senest innen fem år etter overlevering. Denne regelen er i utgangspunktet absolutt, men det er særlig to unntak som kan komme til anvendelse:

  1. Leverandøren har kjent, eller måtte kjenne til, en mangel på salgstidspunktet.
  2. Leverandøren har utbedret en mangel, og den samme delen svikter på nytt.

Når det gjelder det første punktet så har man eksempler på at leverandører har kjent til konkrete svakheter ved biler, men likevel velger å selge bilen uten opplysninger om dette. Dersom dette er tilfelle, vil den selger kunne holdes ansvarlig for mangelen, selv om femårsfristen er utløpt.

Når det gjelder det andre punktet så fremgikk det i en høyesterettsavgjørelse fra 2013 at den absolutte reklamasjonsfristen på fem år ikke gjelder når selger har utbedret en feil, og den samme feilen gjenoppstår. Vær oppmerksom på at det må fremsettes en ny reklamasjon innen rimelig tid (to måneder) etter at man blir oppmerksom på den nye mangelen.

Kjøp av brukt Tesla
Når det gjelder kjøp av en brukt Tesla så reguleres dette i utgangspunktet ikke av forbrukerkjøpsloven, men av kjøpsloven. Kjøpsloven har imidlertid en bestemmelse som sier at kjøper kan gjøre krav mot tidligere salgsledd. Dette gjør at kjøper i de fleste tilfeller vil kunne gå rett mot originalleverandøren for mangelskravet. Det å gå mot leverandøren er gjerne enklere enn å gå mot selger, både juridisk og rent praktisk.

Vi i Advokatfirmaet Hammervoll Pind bistår jevnlig i tvister om forbrukeres rettigheter ovenfor selgere. De fleste slike saker vil være dekket av rettshjelpsdekningen som ligger i din forsikring av bilen. Denne kan for de fleste forsikringer benyttes uten tap av bonus. Ta gjerne kontakt for en samtale om din utfordring. Medlemmer av TOCN har spesielt gode vilkår hos oss.

Forfattere:
Advokat Kristian Ellstrøm
Advokat/Partner Per Vinje

Mer om medlemsfordelen hos Hammervold Pind

Share: