Skjema for utfylling av deltakererklæring – Isbanekjøring 2021

Opptaket av førermøtet: https://youtu.be/fPZQtUg4-uI

Skjemaet for deltakererklæringen nedenfor skal IKKE fylles ut og sendes inn, før førermøtet er gjennomført fredag kveld!

Samtlige førere av bilen må fylle ut sitt eget svarskjema.

Navn:*
E-post:*
Mobilnummer:*
Bilens nummer/kjennetegn:
Har du gjennomgått de tre informasjonsbolkene for førermøtet? (se nederst i den passordbeskyttede artikkelen):*
På hvilken måte tilegnet du deg førermøtets innhold?:*
Jeg bekrefter herved at jeg har forstått førermøtets innhold:*
Andre opplysninger: