Styret i TOCN 2018-2019

Styret i TOCN valgt 9. juni 2018 er følgende personer:

  • Satheesh Varadharajan (leder)
  • Vigdis Asbjørnsen (nestleder)
  • Magnus Dahl Hegge
  • Terje Førsund
  • Sigurd Ingvaldsen
  • Bjørn Lien
  • Elise Gundersen
  • Vigdis Margrethe Løver (vara)
  • Carina Larsen (vara)
  • Roger Kolbu (ansatt organisasjonskonsulent)