Styret i TOCN 2019-2021

Styret i TOCN valgt 8. juni 2019 er følgende personer:

  • Satheesh Varadharajan (leder)
  • Vigdis Asbjørnsen (nestleder)
  • Magnus Dahl Hegge
  • Terje Førsund
  • Sigurd Ingvaldsen
  • Bjørn Lien
  • Elise Gundersen
  • Vigdis Margrethe Løver (vara)
  • Carina Larsen (vara)
  • Roger Kolbu (ansatt organisasjonskonsulent)

Grunnet koronasituasjonen, ble årsmøtet i 2020 utsatt.
Styret ble, etter et gjennomført digitalt informasjonsmøte 3. desember 2020, vedtatt videreført til neste ordinære årsmøte.