Styret i TOCN 2021-2022

Styret i TOCN valgt 28. august 2021 er følgende personer:

  • Satheesh Varadharajan (leder)
  • Vigdis Asbjørnsen (nestleder)
  • Magnus Dahl Hegge
  • Terje Førsund
  • Elise Gundersen
  • Dag Blakstad
  • Morten-Christian Bernson
  • Vigdis Margrethe Løver (vara)
  • Bjørn Lien (vara)
  • Roger Kolbu (ansatt organisasjonskonsulent)