TOCN Vintertreff 2018 – program og detaljer

Vi har invitert til vintertreff på Golsfjellet med et trafikk-sikkerhetskurs i glattkjøring.
Her er mer detaljer rundt arrangementet:

Selve kjøringen:

 • Kjøring foregår på et avlukket område på Golsfjellet, der vegtrafikklovens regler skal overholdes til enhver tid.
 • Foruten kjegler og brems/unnamanøver, får deltakerene anledning til å kjøre en serpentiner-bane på omlag 3 km, hvor biler slippes utpå med minimum 250 m sikkerhetsavstand.
 • Formålet med ferdighetskjøringen, er at deltakere får lære hvordan egen bil oppfører seg på glatt underlag.
 • De som ønsker får også tilbud om veiledning av instruktør.
 • Det presiseres at det ikke forekommer hverken tidtaking eller konkurranser av noe slag.

Før du skal ut og kjøre, må du:

 • Ha signert samsvarserklæringen
 • Ha fremvist gyldig førerkort
 • Ha deltatt på førermøte
 • Ha betalt deltakeravgift

Program

Fredag 16.03.18

11:30 Felles avreise. Det vil bli avtalt en kort samling i forkant for å få med alle /registrering av betaling osv.
12:00  Ankomst bane, Gjennomgang av baneregler/teori i depot
 12:15-16:00 Kjøring på bane

Lørdag 17.03.18 

09:30 – 10:30:  Obligatorisk førermøte. Gjennomgang av baneregler/teori og innsamling av samsvarserklæringer (Pers Hotell, møterom K2).
Dekkmann presentasjon
10:30: Felles avreise til Tisleia/Golsfjellet
11:00 Samling i depot ved bane, første rundtur på bane, evt. oppdeling i grupper. Kjøreaktiviteter – Oppbremsning/unnamanøver – Rundløype
13:00 – 14:00  Grill Lunsj tilgjengelig.
13:00: Avreise fra Pers Hotell for de som skal være med resten av dagen (bestille maxitaxi/samkjøre).
13:30 – 16:00 Oppbremsning/unnamanøver, Rundløype.
Avreise til hotell etter eget ønske. Banen stenger kl 16.
17:30-18:00 Presentasjon av vår nye samarbeidspartner ONETRAFFIC (K2)
18:00 Felles middag i spisesalen – vi har eget rom bak buffé
 20:00 Kahoot Quiz (møterom K2), deretter leker og sosialt
Noen få praktiske detaljer
 • Kle deg for å være ute en dag – slik at du ikke fryser
 • Ta gjerne med litt mat og drikke opp på fjellet. Det vil lørdag bli grillet, men om man tilfeldigvis er ute på banen mens maten blir servert, kan det hende det er tomt når du kommer inn.
 • Nærmeste lader er Gol superlader 30 minutter kjørevei unna banen.  Hotellet er 5 min kjøring fra superladeren
 • Det er mulighet for lading på 10A over natten på hotellet
Sikkerhet
 • Det avholdes et obligatorisk teoretisk førerkurs i forkant av kjøringen.
 • Vi har egen baneansvarlig/instruktør som passer på at alt går for seg etter gjeldende regler.
 • Vi holder en sikkerhetsavstand på 250m mellom bilene.
 • Banen vedlikeholdes og sikres daglig av AS Isbanedrift (se mer i lenker nederst i saken).

Forsikring:

Hos de fleste forsikringsselskaper: Om det skulle skje noe uforutsett, skal normal forsikring gjelde idet vi praktiserer normale veitrafikkregler og ikke avholder noen konkurranse med tidtaking.
Sjekk gjerne med eget selskap om du er usikker. Referer gjerne til denne siden.

For de som har sin forsikring gjennom If;  Det er i tillegg søkt om godkjenning av arrangmentet, som skal samsvare med følgende krav fra If:

 • Arrangøren av førerutviklingskurset må kunne framlegge skriftlig kursplan som skal være forhåndsgodkjent av If. (Godkjenning ligger her)
 • Deltakere som ønsker det skal få et signert eksemplar av samsvarserklæringen.
 • Kurset skal holdes etter bestemmelser tilsvarende Vegtrafikkloven (med tilhørende forskrifter).
 • Kurset må ikke tillate såkalt «fri-kjøring», dvs. kjøring over høyeste tillatte hastighet i Norge – 100 km/t. Dette må fremgå av kursplanen.
 • Arrangøren må kunne fremlegge deltakerliste og bekrefte den enkeltes deltakelse.
 • All kjøring skal være del av et førerutviklingskurs, med formål å bedre sikkerheten under kjøring på offentlig vei.
 • All kjøring i forbindelse med kurset skal foregå i sin helhet innenfor Norge/Sverige.
 • Det skal være instruksjon under hele kurset.
 • Samtlige kjøretøy som benyttes i førerutviklingskurset skal være registrert og kjøres med skilt.
 • Kjøretøy registrert på privatperson skal bare kjøres av eier eller fast medlem av dennes husstand.

https://www.if.no/privat/forsikring/bilforsikring/banekjoring


Om førermøtet: http://isbanedrift.no/forermote
Om sikkerhet på isen: http://isbanedrift.no/hms
Bilder fra i fjor: https://www.tocn.no/2017/02/bilder-vintertreffet-2017/
Bilder fra Hotellet og mer om banen slik den var i fjor: https://www.tocn.no/2017/01/vinterdag-pa-golsfjellet/

Hjelp tilgjengelig om noen kommer ut i snøfønnen