TOCN Vintertreff 2019 – program og detaljer

Årets vintertreff på Golsfjellet den 8. – 10. mars 2019, inneholder et trafikk-sikkerhetskurs i glattkjøring.
Her er mer detaljer rundt arrangementet:

Selve kjøringen:

 • Kjøring foregår på et avlukket område på Golsfjellet, der vegtrafikklovens regler skal overholdes til enhver tid.
 • Foruten kjegler og brems/unnamanøver, får deltakerene anledning til å kjøre en serpentiner-bane på omlag 3 km, hvor biler slippes utpå med minimum 250 meter sikkerhetsavstand.
 • Formålet med ferdighetskjøringen, er at deltakere får lære hvordan egen bil oppfører seg på glatt underlag.
 • Egen bremsetest på lukket strekning er også på programmet. Dekkmann står for sjekk av bremselengde.
 • De som ønsker får også tilbud om veiledning av instruktør.
 • Det presiseres at det ikke forekommer hverken tidtaking eller konkurranser av noe slag.

Før du skal ut og kjøre, må du:

 • Ha signert samsvarserklæringen
 • Ha fremvist gyldig førerkort
 • Ha deltatt på førermøte
 • Ha betalt deltakeravgift

Påmeldingsskjemaet finner du her: https://www.tocn.no/2019/01/vintertreff-2019

Program

Fredag 09.03.19

Kjøreaktiviteter – Oppbremsning/unnamanøver – Rundløype. Test av bremselengde på dine dekk (v/ Dekkmann)

09:30 Registrering av deltakere.
Kort samling i forkant for registrering av betaling, samt underskrive samsvarserklæring osv.
(møterom på Storefjell Resort Hotel – informasjon kommer).
10:40 Felles avreise fra hotellet.
11:00 Ankomst bane. Førermøte med gjennomgang av baneregler/teori i depot.
Fortløpende etterregistrering for dem som kommer direkte.
Se etter en av oss i refleksvekst ute på banen!
 11:15 – 17:00 Kjøreaktiviteter – Oppbremsing/unnamanøver – Rundløype.
Test av bremselengde på dine dekk (v/Dekkmann)
Husk å kjøpe inn lunsj på forhånd!
 19:30 -21:30 Middag/buffet tilgjengelig til kl. 21:30 (inkludert for boende).

Lørdag 10.03.19 

08:30 Obligatorisk førermøte.
Gjennomgang av baneregler/teori og innsamling av samsvarserklæringer (møterom på Storefjell Resort Hotel – informasjon kommer).
Dekkmann informerer om deres aktiviteter på banen.
09:30 Felles avreise til isbanen på Tisleifjorden.
09:50 Samling i depot ved bane, første rundtur på bane, evt. oppdeling i grupper. Kjøreaktiviteter – Oppbremsning/unnamanøver – Rundløype. Test av bremselengde på dine dekk (v/Dekkmann).
13:00 – 14:00 Grillmat eller lett lunsj tilgjengelig.
13:00 Avreise fra Storefjell Resort Hotel for dem som skal være med resten av dagen (samkjøre?).
13:30 – 16:00 Oppbremsing/unnamanøver, Rundløype.
Avreise til hotell etter eget ønske. Banen stenger kl 16:00.
17:30 -18:30 Kahoot Quiz m.m.
19:30 Felles middag
21:00 Sosialt samvær
Dersom du ønsker å komme i kontakt med noen av oss i styret ute på banen, kan du ringe følgende nummer: 9175 9275.

Noen få praktiske detaljer

 • Kle deg for å være lenge ute en dag – slik at du ikke fryser
 • Ta gjerne med litt mat og drikke opp på fjellet. Det vil bli servert lunsj på lørdag, men om man tilfeldigvis er ute på banen mens maten blir servert, kan det hende det er tomt når du kommer inn.
 • Nærmeste lader er Gol superlader 30 minutter kjørevei unna banen.  Hotellet ligger ca. 20 min kjøring fra isbanen.
 • Det er mulighet for lading med Type 2 (TWC) på hotellet over natten, men husk; vi er mange – og skal dele etter beste evne. Ta gjerne med UMC (gjerne med rødt/blått adapter) for bruk, i tilfelle vi får gjort tilgjengelig flere ladepunkter.

Sikkerhet

 • Det avholdes et obligatorisk teoretisk førerkurs i forkant av kjøringen.
 • Vi har egen baneansvarlig/instruktør som passer på at alt går for seg etter gjeldende regler.
 • Vi holder en sikkerhetsavstand på 250 meter mellom bilene.
 • Banen vedlikeholdes og sikres daglig av AS Isbanedrift (se mer i lenker nederst i saken).

Forsikring:

Hos de fleste forsikringsselskaper: Om det skulle skje noe uforutsett, skal normal forsikring gjelde idet vi praktiserer normale veitrafikkregler og ikke avholder noen konkurranse med tidtaking.
Sjekk gjerne med eget selskap om du er usikker. Referer gjerne til denne siden.

For de som har sin forsikring gjennom If;  Arrangmentet er godkjent, og skal samsvare med følgende krav fra If:

 • Arrangøren av førerutviklingskurset må kunne framlegge skriftlig kursplan som skal være forhåndsgodkjent av If (godkjenning ligger her).
 • Deltakere som ønsker det skal få et signert eksemplar av samsvarserklæringen.
 • Kurset skal holdes etter bestemmelser tilsvarende Vegtrafikkloven (med tilhørende forskrifter).
 • Kurset må ikke tillate såkalt «fri-kjøring», dvs. kjøring over høyeste tillatte hastighet i Norge – 100 km/t. Dette må fremgå av kursplanen.
 • Arrangøren må kunne fremlegge deltakerliste og bekrefte den enkeltes deltakelse.
 • All kjøring skal være del av et førerutviklingskurs, med formål å bedre sikkerheten under kjøring på offentlig vei.
 • All kjøring i forbindelse med kurset skal foregå i sin helhet innenfor Norge/Sverige.
 • Det skal være instruksjon under hele kurset.
 • Samtlige kjøretøy som benyttes i førerutviklingskurset skal være registrert og kjøres med skilt.
 • Kjøretøy registrert på privatperson skal bare kjøres av eier eller fast medlem av dennes husstand.

https://www.if.no/privat/forsikring/bilforsikring/banekjoring

Foto: Roger Kolbu, TOCNHjelp tilgjengelig om noen kommer ut i snøfønnen