VIKTIG INFORMASJON: CHAdeMO og Wall Connector bestilling

For oppdatert statusinformasjon; se rød tekst lenger ned på siden.

TOCN fikk en voldsom respons i forbindelse med tilbud på bestilling av CHAdeMO og Wall Connector. Endelige data på første samlebestilling er som følger:

Wall Connector 2,5m: 43 stk
Wall Connector 7,5m: 195 stk
CHAdeMO: 215 stk

Totalt: 453


Vi hadde et anslag om ca 50-80 bestillinger. Dette var basert på de få som faktisk viste interesse på de ulike kanalene vi er representert i. Fikk vi 100 bestillinger, anså vi dette som et meget godt resultat og ville vært mer enn fornøyd. Overraskelsen var derfor stor da vi fikk over 450. (Dette er også kun etter første bestillingsperiode.)

Pga. lagerstatus og ferieavvikling internt hos Tesla, skaper dette noen ekstra utfordringer for dem.
Tesla har dessuten ikke et «35% rabattalternativ» i sitt salgssystem, og det er grunnen til at man ikke får hentet ut direkte fra Teslas servicesentre akkurat nå. Vi må derfor med stor sannsynlighet hente ut dette i bulker. Vi venter dessverre fortsatt på Tesla og det er ikke så mye vi kan få gjort nå, midt i ferien. Dette unike tilbudet er noe som har vært jobbet med over en lang periode, der vi nesten ikke kom i mål pga. Tesla sine strikte retningslinjer for «tilbuds- og rabattordninger» – eller mangel på dette, for å være konkret.

Tesla beklager dette like mye som oss, men realiteten er at situasjonen er slik den er. Vi håper på forståelse og lover å komme tilbake med informasjon i det øyeblikket vi vet noe mer.

TOCN ønsker samtidig å minne våre medlemmer på at dette er en eksklusiv avtale med Tesla Norge. De har vist høy grad av goodwill og ønsker å gi noe tilbake til sine trofaste kunder. Norge er et unikt land for dem, og samarbeidet mellom TOCN og Tesla er derfor like unikt. På verdensbasis er det ingen andre som er i nærheten av å få disse godene som vi får.

God sommer!

For Tesla Owners Club Norway
Satheesh Varadharajan
Styreleder


PS! Informasjon vil bli oppdatert fortløpende på denne siden når vi vet flere detaljer.

22.03.18
Vi minner stadig Tesla på om en ny runde med ladeutstyr. De har imidlertid det siste halve året hatt størst fokus på utlevering av nye biler, men de viser fortsatt stor interesse for en gjentakelse. Vi jobber derfor fortsatt med saken.

03.11.17
Det SER positivt ut for en ny runde. Men NÅR det skjer, vet vi rett og slett ikke. Først må Tesla bli enige med seg selv, så skal vi legge til rette for en bestillingsrunde.
Denne runden tror vi dog de helst vil fokusere på TWC. Det vil ikke si at CHAdeMO er utelukket, men vi prøver å få til begge deler.
Håper folk har forståelse for at denne type avtale er høyst irregulær i Tesla-verdenen og at vi har jobbet for det.

20.10.17
Vi har nettopp hatt et møte med den amerikanske og norske ledelsen i Tesla, og tilbakemeldingene var også her at det store ordreantallet kom noe uventet på dem. Dog syntes de at dette var et morsomt tiltak.
Vi skal etter hvert ha et oppfølgingsmøte, der videre diskusjoner omkring en eventuell ny runde av relevant ladeutstyr vil være temaet. Vi kommer tilbake til dette.

29.09.17
Alle hos Tesla er opptatt med å få levert ut så mange biler som mulig før utgangen av denne måneden.
Når vi kommer over i oktober, vil vi sette oss ned og gjennomføre en evaluering av første bestillingsrunde, og deretter sette premissene for neste runde.

Da første runde viste seg å slå alle forventninger om antall bestilte enheter, og interessen for en ny runde ser ut til å bli minst like formidabel, er det viktig for oss å få bekreftet om Tesla fortsatt ønsker å repetere «stuntet».
Så lenge vi ikke har fått full avklaring rundt dette med Teslas norske ledelse, ser vi ikke særlig nytte av å ta opp bestillinger på forhånd.
Vi forventer nemlig et minst like høyt antall bestillinger som ved siste runde, og derfor er det viktig for oss at Tesla er med oss i ønsket om å kjøre en ny runde, samt at de kan bekrefte leveringsdyktighet.

Alle betalende medlemmer vil få tilsendt en mail i forkant av neste bestillingsrunde, slik at alle skal få like god mulighet til å sette sin ordre!
Vi satser også denne gang på et bestillingsvindu på 7 dager. Altså at vi åpner for bestillinger i et tidsrom på én uke.
Da alle innkomne bestillinger (i alle fall for de første 3 dagene) etter åpning av skjemaet vil bli behandlet likeverdig, er det ingen grunn til å slite ut F5-tasten på tastaturet for å havne først i køen… 🙂

Vi kommer tilbake med nye opplysninger straks vi har hatt møte og fått avklart flere detaljer med Tesla.

Ny oppdatering kommer i etterkant av møtet, ca. 20. oktober.

13.09.17
Alle paller har ankommet. Alle har blitt levert til ett og samme servicesenter. Styret pluss noen medlemmer holder på å distribuere disse og levere ut.
Vi har til nå utlevert til alle som ønsket utlevering i Drammen.
Vi er nesten ferdig med Brumunddal, Oslo Nord, Skøyen og Rud. Alle skal ha blitt kontaktet.
Kristiansand, Stavanger og Bergen er godt i gang og under utlevering.
Trondheim utleveres førstkommende fredag. De som ikke har anledning til å møte skal ha blitt kontaktet.
Ålesund og Tromsø er ikke klar for utlevering enda.
Ny bestillingsrunde vil komme når vi vet mer om lagerbeholdning/leveransetid fra Tesla

25.08.17
Neste bestillingsrunde kommer når vi vet mer om leveransestatus og lagerbeholdning fra Tesla.


17.08.17
Første delleveranse av den første – og store – felles bestillingsrunden er nå utlevert til de første på bestillingslista.

Det har tatt litt tid å få løst alle detaljer rundt det praktiske, men dette har løst seg – og vi avventer nå flere delleveranser fra Tesla, og håper selvsagt at disse ankommer så raskt som mulig.
 
Vi vil sende en e-post med betalings- og leveringsinformasjon, straks flere enheter er klare for utlevering!
 
PS! Foreløpig har vi mottatt 3 av 23 paller.

14.07.17