Hva er din ferske erfaring med Tesla og service/reparasjoner?

Flere og flere Tesla-eiere gir for tiden uttrykk for at de opplever svært lange ventetider for å få løst problemer og få gjennomført service på sin bil.

Har du nylig vært innom et Tesla servicesenter for å ta service eller få utbedret noe på bilen din? Fikk du fikset det du ønsket eller avtalte med Tesla? Ble det utført raskt (nok)?

Vi ønsker nå på fast basis å holde oversikt over situasjonen, og ber deg derfor om å delta i denne spørreundersøkelsen (åpen for alle).

OBS!

Verkstedbesøket må være gjennomført før du svarer på denne undersøkelsen!

Dersom bilen fortsatt står på verkstedet, eller du ikke har levert den inn ennå (eller klart å få tildelt time) ; svar på denne oppfølgende undersøkelsen (lenke)!

Hvilken bilmodell har du?*
De fire første tegnene i ditt bilskilt. Eksempelvis EK72*
Når ble bilen registrert?*
Hvor langt hadde bilen kjørt?*
Hvordan kontaktet du Tesla for å bestille time?*
Måtte du bruke flere kontaktmetoder for å oppnå kontakt?*
Når bestilte du verkstedtime?*
Ønsket du servicetime så raskt som mulig?*
Hvilken dato fikk du for verkstedtime?*
Ble verkstedtimen utsatt?*
Når ble bilen ferdig fra verkstedet?*
Hvilket servicesenter benyttet du?*
Fikk du det servicesenteret du ønsket?*
Var det akutte feil på bilen, eller en vanlig intervallmessig serviceavtale?*
Hvordan ble bilen fraktet til Tesla?*
Hadde du drop-in-time for utbedring?*
Spurte du etter lånebil, og fikk du det?*
Hvor fornøyd er du med Teslas kontaktpunkter på mail?*
Hvor fornøyd er du med Teslas kontaktpunkter på telefon?*
Stemte informasjonen Teslas kundepersonell i forkant gav deg vedr. deres anslåtte tidsforbruk for din verkstedtime?*
Er du fornøyd med tiden det tok å få fikset problemene?*
Hvor lang tid mener du selv verkstedavtalen burde tatt?*
Dersom forsinkelse - var problemet mangel på deler?*
Dersom forsinkelse - var problemet å få en time for service raskt nok?*
Dersom forsinkelse - var problemet at de hadde backlog (for mye å gjøre) på verkstedet?*
Ble bilen overført til et annet servicesenter underveis i prosessen?*
Hvilket servicesenter har du best erfaring med?*
Hvilket servicesenter har du dårligere erfaring med?*
Hvilke problemer var det som oppsto, og som førte til behov for verkstedtime?*
Hvor fornøyd ble du totalt sett med verkstedtimen?*
Eventuelle kommentarer:
Share:

Discussions — 2 Responses

Sorry, but commenting has been disabled.