Batterivarming

Det har i de siste dagene, helt siden det kom ny versjon av Teslas mobil-app, vært mye snakk om batterivarming.

Dette er ikke en ny funksjon i bilen eller på appen, bare et nytt ikon i appen som viser at batteriet blir oppvarmet.

Dette kan være nyttig informasjon, dersom man lurer på hvorfor ladingen går tregt.

Funksjonen med batterivarming i seg selv har vært i alle Teslaer siden 2013.

Batterivarmingen vil variere ut i fra enkelte innstillinger du har gjort:

Range Mode = AV: gir  batterivarme på 6kW som går på når du forvarmer kupé og som vil varme batteriet opp til 12oC.
Range Mode = PÅ: gir ingen forvarming av batteri når man forvarmer kupé.

Blir batteriet kaldere enn minus 25-30oC, varmes batteriet aktivt opp – uavhengig av innstillinger.

Batteri forvarmes kun til 12oC som før, og da vil det røde batterisymbolet (vist på bildet) forsvinne/slukke i appen.

Stiplet linje forsvinner ved 17oC.

Oppvarming fra 12oC til 17oC skjer kun passivt, uavhengig av Range Mode-innstilling.
Passiv = spillvarme fra DU (motor og inverter) og batteri pga. indre motstand i celler.

Batterivarming fungerer likt om strøm er tilkoblet eller ikke, og trekker det resterende strømbehovet fra batteriet, om man ikke har over 12kW i veggen under lading.
Det benyttes da 6kW til varmekolbe til vannsløyfe (varming av batteri) og 6kW til varmeapparatet fremme.

Endring av software i senere tid (versjon 2017.50.x ) ser ut til å redusere effekt på batterivarmer til under 5kW.
Det gjenstår å se om det kan være forskjell på Model S og Model X og ulike modellvarianter under dette.

Batterivarme ift superlading

For å oppnå optimal ladeeffekt på en superlader må batteriet være ca. 30oC.

Har man kjørt med Range Mode = ON, vil ikke batteriet nødvendigvis være så  veldig varmt, da det kun vil være spillvarme fra én eller to drive units som har varmet batteriet underveis. Et tips kan derfor være å slå av Range Mode om man ikke trenger Range Mode for å komme frem.
Har man en D-modell, vil man – ved temperaturer under en plussgrad – ha begge drive units i aktivitet og dermed få dobbelt så mye spillvarme som når lufttemperaturen er over 1oC, der bare en av drive unitene er i aktivt bruk.
Har man i tillegg en PxD-modell, vil man kunne benytte Max Power-knappen for å varme batteriet.

Bilde: Et veldig kaldt batteri som trenger oppvarming før det kan yte maksimalt

Share:

Discussions — 2 Responses

Sorry, but commenting has been disabled.