EU-kontroll /Periodisk Kjøretøykontroll

Viktig melding: De første Model S som ble registrert i Norge i 2013 skal EU-godkjennes ila 2017, og det er ditt eget ansvar som eier å holde orden på dette. (Vegvesenet sender ikke påminnelse om dette lenger)

Reglene som gjelder, er at man skal inn i det fjerde året etter at bilen er registrert, og være godkjent i en gitt måned avhengig av hva det siste sifferet i registreringsnummeret på bilen er.

Noen kan kanskje spørre seg hvorfor ikke Tesla sender ut innkalling, og utfører denne testen selv.

Svaret ligger blant annet i følgende bit av forskriften: https://lovdata.no/forskrift/2009-05-13-591/§8.

Kort fortalt må man ha en rekke måleinstrumenter for måling av utslipp og støy for å være et godkjent kontrollorgan, noe som vil være en meningsløs bruk av penger på utstyr for biler som ikke trenger å måles på dette. I tillegg skal man som godkjent verksted for EU-kontroll kunne ta inn biler av alle type merker.

Når skal bilen inn

Fra Forskrift om periodisk kontroll av kjøretøy er følgende sakset:
«Kjøretøy skal til kontroll hos godkjent kontrollorgan i løpet av nedenfor angitt kontrollmåned og kan framstilles til kontroll inntil 4 måneder forut for kontrollmåneden.
– kjennemerke med 1 som siste siffer framstilles i januar.
– kjennemerke med 2 som siste siffer framstilles i februar.
– kjennemerke med 3 som siste siffer framstilles i mars.
– kjennemerke med 4 som siste siffer framstilles i april.
– kjennemerke med 5 som siste siffer framstilles i mai.
– kjennemerke med 6 som siste siffer framstilles i juni.
– kjennemerke med 7 som siste siffer framstilles i november.
– kjennemerke med 8 som siste siffer framstilles i august.
– kjennemerke med 9 som siste siffer framstilles i september.
– kjennemerke med 0 som siste siffer framstilles i oktober.»

Som kontrollperiode regnes tiden fra 4 måneder før kjøretøyets kontrollmåned til og med siste dag i kontrollmåneden.

Hvor kan bilen kontrolleres

I prinisippet kan bilen kontrolleres på et hvilket som helst bilverksted som er godkjent for EU-kontroll.

NAF fremstår som et godt alternativ, da de for det første ikke er knyttet til noe bestemt merke, men også fordi de har begynt å opparbeide seg kunnskap på Tesla. 

De bistår i dag Tesla når  Tesla skal kjøpe tilbake biler som innbyttebiler ved å foreta en rekke tester. NAF har gjennom dette samarbeidet opparbeidet seg kunnskap om bilene.
Man kan som privatperson bestille en tilsvarende test før garantiutløp eller salg.

NAF finner man over hele landet, men de sentrene som ligger i nærheten av et Tesla Service Senter er nok de som er mest oppdatert.

Her kan du bestille EU-kontroll fra NAF

Hva kontrolleres

EU-test for elbil inneholder fire ekstra elementer når man trekker fra avgass og støymålinger.

Disse er kontroll av:

  • Fremdriftsbatteri
  • Kabler til fremdriftssystem
  • Ladekabel
  • Ladekontakt/ladeluke

EU kontroll for elbil

NB: Man får mangellapp på bilen om man glemmer å ta med ladekabel til kontrolltimen. Man slipper imidlertid dette kravet om man kan vise til at man benytter fast ladestasjon hjemme og ikke har løs ladekabel.


Mer om NAF og deres tester

Testresultater fra NAF-treff med garantiutløpstest på Østlandet: https://www.tocn.no/2017/01/oppsummering-treff-hos-naf/

 

 

Share: