Historien om Tesla Owners Club Norway

Tesla Owners Club Norway er en forening/klubb startet av entusiaster og ildsjeler av Teslas kjøretøy

Det hele  startet på diskusjonsforumet elbilforum.no, der man etter hvert så behovet for en egen klubb.

Tesla Owners Club Norway ble formelt stiftet i Oslo 28. september 2013 av Thomas Sommerfryd, Runar Botnen Totland, Peter Sveistrup og Robin Alexander Laumb. Alle sammen entusiaster og eiere av Teslas kjøretøy.

På stiftelsesmøtet ble de første vedtektene satt, og i tillegg ble det utformet noen detaljer rundt klubben, slik som nettsatsning, medlemskap og ladefond. Deretter ble klubben registrert i Brønnøysundregistrene som en forening og bygget opp med en veldig enkelt nettsatsning til lavest mulig kostnad.

Det ble da satt som mål at klubben skulle arbeide for å samle eiere og entusiaster av Tesla Motors sine kjøretøy, fremme et godt miljø for medlemmer, arbeide for å øke interesse og kunnskap om elektriske kjøretøy, arbeide for god trafikkultur og etikette, organisere sosiale arrangement og enklere lading for medlemmer. Et annet ønske var å ivareta eiernes interesser, både i forhold til bilhold og annenhåndsverdi på kjøretøyene. Dette ved å påvirke Tesla Motors i riktig retning i forhold til særnorske behov og ønsker fra eiere samt juridisk vurdering rundt reklamasjoner for den enkelte, dersom dette var av almenn interesse for andre eiere eller ville kunne skape presedens.

TOCN er uavhengig av Norsk Elbilforening, Tesla Motors og andre samarbeidspartnere, samt har ingen politisk forankring.

2014-2015

Styret 2014 – 2015, valgt i juni 2014 var: Robin Laumb (leder), Satheesh Varadharajan (nestleder), Odd Bakken (ladeansvarlig), Vigdis Asbjørnsen (web, treff),  Thomas Sommerfryd (vara), Even Glemmestad (vara).
Ca 250 medlemmer ved utgangen av 2014.
ÅRSBERETNING 2014-2015

2015-2016

Styret 2015 – 2016
879 medlemmer pr. 31. mai 2016.
ÅRSBERETNING 2015-2016

2016 -2017

Styret  2016 – 2017
1457 medlemmer pr. 6. juni 2017.
ÅRSBERETNING 2016-2017

2017-2018

Styret 2017-2018
ÅRSBERETNING 2017-2018
Code of Conduct

Les også om ladefondet: https://www.tocn.no/ladefondet/