Superladeren på Rygge utvides

Mandag denne uken startet arbeidene med å utvide Rygge superlader, fra 34 til 42 ladepunkter. Det ublide snøværet så ikke ut til å legge noen demper på fremdriften.

Arbeidet gikk fort for seg, og er ventet å bli ferdig denne uken. Tirsdag ble alle kabler til strømforsyningene montert, og i dag, onsdag, monteres de åtte stolpene på sine respektive sokler.

Når alt er på plass, er det kun for Tesla å sørge for at tilkoblingen av kraft blir utført.

30.01.2019:
Arbeidet med å pakke ut og montere de nye åtte ladestolpene, går etter planen. Samtlige får, som ventet, det nye oppsettet med to kabler (Type 2 + CCS).

Gutta fra Ask Elektro holder tidsplanen. Nå, midtveis i uka, kommer alle de åtte ladestolpene opp!

29.01.2019:
Dagen går med til å montere alle kablene i de fire nye skapene som skal forsyne de åtte ladestolpene med strøm.

Tirsdag denne uken, ble alle ledningene til de fire nye strømforsyningene montert.

28.01.2019:
Jobben i dag besto i å plassere de fire nye strømforsyningene, som skal forsyne de åtte siste ladepunktene. Under der det tidligere sto noen trekasser, var ledningsnettet allerede lagt klart for montering. Arbeidet skal således gå rimelig raskt for seg.

Montøren som var  til stede, ventet leveranse av ladestolpene i morgen eller onsdag. Deretter skulle det gå slag i slag med oppsetting og montering/testing.

Det er flere som antar at disse helt nye ladestolpene vil bli 100 prosent dedikert Tesla Model 3 sitt ladesystem, CCS. Imidlertid viser merkelappene på strømforsyningenes transporttrekk at det fortsatt er de tidligere 135kW-skapene som er levert. Grunnet dette, er det derfor nå naturlig å anta at samtlige åtte nye ladepunkter vil komme med både Type2- og CCS-ledninger montert fra fabrikk. Disse ladepunktene er da merket med «Tesla Model 3 Priority».

Vi følger opp med oppdateringer av den videre fremdriften på stedet!

 

Tekst og foto: Roger Kolbu, TOCN

Share: