Har bilens hovedskjerm (MCU) tatt kvelden?

Som kjent har Tesla valgt å logge enorme mengder data ifm. bruk av bilen. Dette fører til at lagringsbrikken (en form for SSD/harddisk) som sitter i bilens hovedskjerm, MCU (Media Control Unit), etter en viss mengde overskrivinger, blir utslitt – og dør. Hvor lang tid dette tar, er et resultat av en kombinasjon av mengde tid og kjørt distanse.

Tesla har dessverre valgt å integrere denne lagringsbrikken ved å lodde den fast på et kretskort inne i MCU-enheten. Det dreier seg altså om en såkalt eMMC-brikke (Embedded MultiMediaCard). Denne lagringsbrikken kan ikke byttes ut på noen enkel måte. Derfor må hele MCU-enheten byttes, dersom lagringsbrikken slutter å virke. Denne kostnaden må kunden selv bære, dersom bilen er mer enn 5 år gammel. Dersom bilen er mindre enn 5 år gammel, skal utbyttingen skje på garanti (bil kjørt mindre enn 100.000 km), eller på reklamasjon (ingen km-grense).

Tesla har både endret loggerutiner og type eMMC-brikke i den nyere MCU-versjonen. MCU2 har fått økt størrelsen på denne brikken, både for å få plass til mer data, men også for at slitasje og overskrivninger blir færre.

Loggerutinene er endret også for MCU1, slik at disse eldre utgavene holder lengre enn de ville gjort med den gamle rutinen.

Det finnes enkelte «hackere» i USA som nå spesialiserer seg på å bytte ut den lokale modulen som eMMC er loddet fast på, og i Norge er det et selskap som er i startgropa med samme tjeneste. TOCN er i forhandlinger med disse om å kunne tilby en slik tjeneste til våre medlemmer.

For å få et begrep om omganget av problemet med død MCU, ønsker vi at eiere som har opplevd å måtte bytte denne, fyller ut spørreskjemaet nedenfor. Vi vil da kunne lage en rapport som kanskje viser noen klare tendenser til når man kan forvente at ens egen skjerm vil få samme problem, og således kanskje lettere kan forberede et skifte av MCU-enheten.

Vi takker for ditt bidrag!

Har du måttet bytte bilens hovedskjerm?
Bilens VIN (siste 6 siffer), alternativt skiltnummer:*
Bilmodell:*
Årsmodell:*
Km-stand ved bytte av MCU:*
Dato for bytte av MCU:*
 / 
 / 
Var bilen under 5 år da MCU døde?*
Fikk du byttet MCU på garanti/reklamasjon?*
Dersom NEI, hvor mye måtte du betale?
Dersom JA, måtte du krangle med Tesla om dette?
Hvilke symptomer opplevde du i forkant av at skjermen døde?
Andre opplysninger:*
Kan vi kontakte deg via e-post, dersom vi har viktig informasjon å gi, eller har oppfølgingsspørsmål?*
E-post (frivillig):
Share: