Oppgradering av MCU1 til MCU2

Angående muligheter for å oppgradere bilens Media Control Unit (hovedskjermen), populært kalt MCU.

TOCN har nå endelig fått en avklaring på mulighetene for å oppgradere MCU1 til MCU2 for de av dere som ønsket dette. Der de selv var villig til å betale for denne oppgraderingen av egen lomme. Det viser seg at det er mye mer komplisert enn først antatt, da det er mer elektronikk og annen type hardware som skal snakke sammen.

Vi har derfor fått en konkret tilbakemelding om at dette ikke er mulig. Om det vil være anledning i fremtiden har Tesla Norge heller ingen informasjon om på dette tidspunkt.

Enn så lenge er altså dette byttet noe Tesla Norge ikke utfører. Vi tror heller ikke de kommer til å prioritere mulighetene for et slikt bytte heller, da kostnaden vil være betydelig, både for forbruker og antakeligvis Tesla selv.

Share: