Vedr. manglende levering av henvisningsgaver

Etter at TOCN i flere oppfølgende omganger har sendt inn rapporter til Tesla vedr. enkelte manglende leveringer av henvisningsgaver, har Tesla nå meldt tilbake at de har undersøkt hele prosessen rundt henvisningsgavene, og nå ønsker å komme i kontakt med dem som mener de ikke har mottatt premiene de har valgt. Her får du vite hvor du skal henvende deg!

Omorganisering
Tesla forteller at årsaken til at enkelte fortsatt ikke har mottatt premier, ligger i at Tesla flyttet ansvaret for håndteringen av dette fra USA til Europa for om lag ett års tid siden. Denne omorganiseringen gikk dessverre ikke så smidig som den burde, og de har blant annet hatt utfordringer med forsinkelser fra leverandører på fysiske premier samt interne systemer som ikke har fungert godt nok. Dette ønsker de nå å ordne opp i.

De av dere som rapporterte manglene inn via vårt registreringsskjema for dette, har i dag mottatt en oppfølgende e-post fra oss. Dere følger kun den informasjonen dere finner der.

Her sender du din etterlysning
Dere som ennå ikke har rapportert inn manglende levering av henvisningsgaver (også kjent som henvisningspremier, vervegaver, vervepremier, referralgaver, referralpremier), kan sende beskjed om dette (på engelsk) til: referralprogramEMEA@tesla.com.

Det er en stor fordel om henvendelsen inneholder mest mulig relevant informasjon, inkludert VIN, fullstendige kontaktopplysninger, hvilke(n) premie(r) man venter på, og når denne/disse ble ventet levert. Husk engelsk!

Lykke til!

Share: