Chademo lading

CHAdeMO-lading

CHAdeMO er opprinnelig en japansk ladestandard som blant annet benyttes av Nissan. 

CHAdeMO er likestrømslading slik som det er ved superlading. Man benytter her ikke bilens egen lader, kun den som står i ladeboksen. Ladeboksene er typisk en del av ladenettverket til Fortum, Grønn Kontakt eller tilsvarende selskaper. For å benytte dem, trenger du krever normalt en ladebrikke eller at du har registrert deg som kunde hos dem. 

Det vil ta mye lengre tid å lade med Chademo enn med en superlader, men det går fortere enn med en type-2.  En CHAdeMO lading kan være et greit alternativ om ladekøen på superlader er for lang.

Et problem med Chademo er at det som oftest bare er en chademo-lader per destinasjon, og at det finnes mange biler  som er avhengig av disse laderene, så det blir lettere ladekø.

CHAdeMO-adapter produseres og selges av Tesla.

Det er nå mulig å låne Tesla chademo adaptere på flere steder i Norge. Dette kan man lese mer om på utlånssiden. Der det også er tilgjengelig et kart som viser hvor disse adapterne befinner seg .

Slik gjør man når man skal lade

  1. Sett CHAdeMO adapteret på CHAdeMO-ledningen/uttaket fra ladestasjonen
  2. Plugg adapteret inn i i bilen
  3. Velg CHAdeMO lading på ladestasjonen
  4. Legg ladebrikken opp mot der det er indikert at ladebrikken skal registreres på ladestasjonen

Når man skal avslutte lading

  1. Trykk stopp lading på ladestasjonen
  2. Legg  ladebrikken på nytt opp mot samme punkt på ladestasjonen
  3. Ta ladekabelen med adapter ut av bilen
  4. Koble fra CHAdeMo adapteret