Styret i TOCN 2023-2024

Styret i TOCN valgt 3. juni 2023 er følgende personer:

  • Vigdis Asbjørnsen (leder)
  • Terje Førsund (nestleder)
  • Magnus Dahl Hegge
  • Dag Blakstad
  • Morten-Christian Bernson
  • Vigdis Margrethe Løver
  • Christina Reneé Nilsen
  • Bjarne Veien (vara)
  • Yvonne von Moisy (vara)
  • Roger Kolbu (ansatt organisasjonskonsulent)