Styret i TOCN 2023-2024

Styret i TOCN valgt 3. juni 2023 er følgende personer:

 • Vigdis Asbjørnsen (leder)
 • Terje Førsund (nestleder)
 • Magnus Dahl Hegge
 • Dag Blakstad
 • Morten-Christian Bernson
 • Vigdis Margrethe Løver
 • Christina Reneé Nilsen (fram til 03.04.2024)
 • Bjarne Veien (vara)
 • Yvonne von Moisy (vara)
 • Roger Kolbu (ansatt Organisasjonskonsulent)
 • Daniel Kind (ansatt Markeds- og Eventkoordinator)