Ladeveiledning

 

Ladetid

Hvor lang tid tar det å lade er et standard spørsmål en Teslaeier kan få, og som man kan lure litt på selv også.
Tiden det tar å lade en Tesla kommer an på tre ting:

  1. Hvor varmt batteriet er ved ladestart
    Er batteriet kaldt, må batteriet varmes før man kan begynne å lade. Man vil ikke se noen fremgang på ladingen før batteriet er varmet. Skal man etterlate bilen på et kaldt sted noen dager, kan det lønne seg å starte lading mens bilen er varm etter kjøring, fremfor å starte lading rett før man skal kjøre da dette da plutselig kan ta litt lengre tid enn antatt fordi man da må bruke ekstra energi på å varme batteriet først.
  2. Hvor fullt batteriet er ved ladestart – jo mindre man har igjen, jo lengre tid tar det å lade opp.
  3. Hvor mye effekt man kan få ut av punktet man lader fra – jo kraftigere lader, jo bedre.


Ladehastighet/ladeeffekt

Ladehastigheten vil variere ut i fra hvor stor effekt du får ut av ladepunktet du lader fra.

Effekt = Spenning (V) x Strømstyrke(A)

Tabellen under viser ladehastigheten ift effekt på lading (bortsett fra for superlader).

adaptere
Kilde: Teslamotors.com

OBS: Må man skru ned strømstyrken på et ladepunkt for å spare en skjør sikringskurs, vil ladeeffekten gå ned også.

AC lading

Tabellen under viser ladeeffekt og ladefart man kan oppnå ved vanlig AC lading (lading på vanlig vekselstrøm) avhengig av anlegget man benytter.

 Ampére Ladeeffekt ved
230V enfase
Antall km ladet
per time
 Ladeeffekt ved
230V trefase
 Antall km ladet
per time
Ladeeffekt ved
400V trefase
Antall km ladet
per time
 5 A  1,4 kW  6 km/h  1,6 kW 7 km/h 4,1 kW 18 km/h
 8 A  1,8 kW  8 km/h 2,1 kW  9 km/h 5,5 kW 25 km/h
 10 A  2,3 kW  10 km/h 2,7 kW  12 km/h 6,9 kW 33km/h
 13 A  3 kW  14 km/h 3,5 kW  16 km/h 8,9 kW 42 km/h
 16 A  3,7 kW  17 km/h  4,2 kW  20km/h 11 kW* 54 km/h
 20 A  4,6 kW  22 km/h  5,3 kW  25 km/h  13,8 kW 67 km/h
 25 A  5,8 kW  28 km/h  6,6 kW 31 km/h  17,7 kW** 85 km/h
 32 A  7,3 kW  35 km/h  8,5 kW 41 km/h  22 kW** 108 km/h

* Har bilen bare enkeltlader er dette max effekt
** Biler med dobbeltlader kan få opp til 22kW, Nyere biler med «utvidet lader» vil bare få max 16,5 kW
Fargeforklaring:

Kan benytte vanlig
husholdningskontakt(Shuko)
– eller blått adapter
Krever Blått Adapter
Krever ladestasjon (Type-2)
Krever Rødt adapter – eller Type-2

 

DC-lading

DC-lading gir deg mulighet til å lade hurtig med høy effekt. Her vil strømmen gå rett inn på batteriet til bilen. Man benytter ikke bilens egen lader her. En Tesla kan enten lades på en superlader, eller på en ladestasjon med CHAdeMO-uttak.

Lading på superlader

Dette er den hurtigste form for lading av en Model S og Model X.
Superladere ligger med en gjennomsnittlig avstand av 20 mil fra hverandre. 

For mer om best mulig utnyttelse av superlader, les mer på siden som beskriver superlading


CHAdeMO-lading

Chademo er opprinnelig en japansk ladestandard som blant annet benyttes av Nissan.  CHAdeMO-uttak finnes på alle offentlige ladestasjoner.

Hos Tesla kan du kjøpe et adapter som gjør at man med en Tesla kan benytte CHAdeMO-ladere. Det vil ta lenger tid å lade med CHAdeMO enn med en superlader, men det går mye fortere enn med en type-2.  (tar 30-90 min avhengig av hva man starter med ++)
På siden for CHAdeMO-lading kan man lære mer om hvordan man bruker adapteret. 

Et problem med Chademo er at ladestasjonene er dyre å sette opp, at det som oftest bare er en eller to chademo-ladere per destinasjon, og at det dermed er sjanse for ladekø. Det er en heftig utbygging av slike ladesatasjoner om dagen, så det blir stadig bedre.
Det er mulig å låne chademo-adapter på flere steder i Norge om du ikke har et adapter selv. 


Mer om AC-lading

 

Lading med Type-2 

 Som tabellene over viser, kan ladere med type 2 kontakt ha litt forskjellig effekt avhengig av infrastrukturen.

Dette er den tredje hurtigste måten å lade en Model-S/Model X på om man kobler seg opp til en 22kW lader og har dobbeltlader. Har man utvidet lader(nyere bil) får man max 16,5kW ut av ladepunktet. Med enkeltlader i bilen, får man bare max 11kW.

Fordelen med disse laderene, er at de er relativt billige å sette opp

Ladefondet har satt opp en mengde type-2 ladere med støtte fra medlemmer. 

Klubben har satt opp en rekke 22kW ladere i Sverige og Norge  – se Ladefondsladere

For å lese med om type-2 lading, sjekk veiledning i lading med Type-2

Lading med blått adapter

Les mer om blått adapter 

Lading med rødt adapter

Les mer om rødt adapter

Om lading hjemme:

Ved lading hjemme finnes det ulike muligheter. Alt avhengig av ønsket ladehastighet (se tabell over for oversikt). Det finnes en rekke regler  for oppsett av ladeutstyr hjemme, Se følgende artikkel som tar for seg hjemmelading

Hafslunds tips til lading av elbil 

DSB har en veldig fin veileder også.

Relaterte artikler:

Lading på Superlader
Chademo lading
Lading med type-2
Utlån av Chademoadapter
Hva er ladefondet

Hvor er ladefondsladerene