Rapportering av feil på Tesla Supercharger

Det begynner å bli svært mange superladere i Norge, og fra tid til annen trenger noen av disse ekstra oppmerksomhet fra Teslas serviceavdeling.

Dersom du opplever feil eller annen form for avvik på én eller flere av Teslas Superchargere/superladere, kan du nå rapportere dette rett til Teslas Supercharger-team, via skjemaet nedenfor.

Benytt skjemaet KUN ved feil eller saker som omfatter superladerne. Ikke problemer med egen bil.

Foto: Roger Kolbu

Share:

Discussions — One Response

Sorry, but commenting has been disabled.