Tesla åpnet i dag tre nye Superlader-stasjoner!

I grevens tid for årets sommerutfart, klarte Tesla å åpne hele tre nye lokasjoner med sine Superladere. Samtlige 28 stolper er av typen V3 – altså kun CCS.

  • Hjerkinn
    Den nye Supercharging-stasjonen i Hjerkinn (ingressbildet) har 12 ladestolper. Stasjonen i Hjerkinn ligger praktisk til i nærheten av Hjerkinnhus hotell langs E6.

  • Svolvær
    Den nye Supercharging-stasjonen i Svolvær har 8 ladestolper, med mulighet for senere utvidelse ved behov for ytterligere kapasitet. Stasjonen i Svolvær ligger praktisk til i nærheten av Shell Svolvær langs E10.

  • Ørnes
    Den nye Supercharging-stasjonen i Ørnes har 8 ladestolper. Stasjonen i Ørnes ligger praktisk til i nærheten av Shell Ørnes langs Riksvei 17.

I tillegg minner vi på om at de nylig åpnet sitt servicesenter på Skui i Bærum.

Foto: Bjarne Veien (TOCN)

Share:

DISKUSJONER — Ingen svar ennå