Informasjon for deltakere på isbanekjøring

Denne siden omhandler praktiske detaljer og skjemaer som skal fylles ut av deltakerne. Her melder du deg også på det obligatoriske førermøtet, online eller på hotellet.

Read this article in English


Alle delartikler om årets vintertreff:


Obligatorisk førermøte

For at vi alle skal kunne ferdes trygt på banen og oppfylle alle regler som er ilagt oss, både av banen og forsikringsselskapene som har godkjent kjøringen som kjøreopplæring, trenger vi å gå gjennom en del informasjon på et obligatorisk førermøte. Alle må også signere på en deltakererklæring. Dette skal gjøres etter at det obligatoriske førermøtet er gjennomgått.

Lenker til noe av førermøtets temamessige innhold:
Om banene: http://isbanedrift.no
Om førermøtet: http://isbanedrift.no/forermote
Om sikkerhet på isen: http://isbanedrift.no/hms


Hvordan få med seg det obligatoriske førermøtet?

For deg som ankommer Storefjell Resort Hotel på torsdag eller fredag:
Vi vil både torsdag og fredag kveld kl. 22:00 avholde det obligatoriske førermøtet i en stor møtesal på hotellet. Vi håper å se mange av dere der.
Deltakererklæringen vil kunne signeres digitalt på slutten av møtet, og kjøreseddel for banen vil bli utlevert. Denne skal legges i frontruta før ankomst isbanen.

For deg som kjører rett til isbanen fredag
Dersom du ikke fysisk rekker å delta på førermøtet, vil møtet også bli livestreamet på nettet, samt lagt ut for gjennomsyn i etterkant.
Etter møtets slutt, eller etter at du har sett sendingen/opptaket, kan du signere deltakererklæringen du finner lenke til helt øverst og nederst i denne artikkelen.

—–> Opptaket fra førermøtet torsdag kveld, finner du her: xxxx

Lenke til livesendingen/opptaket fra 2023: https://youtu.be/QESVNtGeq3g (fra 03:55)
Lenke til livesendingen/opptaket fra 2022: https://youtu.be/FORYuy0Sa-E
(fra 03:10)
Lenke til livesendingen/opptaket fra 2021: https://youtu.be/fPZQtUg4-uI
(fra 09:50)

For den praktiske gjennomføringen av førermøtets del, ønsker for ordens skyld å vite om du deltar på det fysiske møtet på hotellet, torsdag eller fredag kl. 22:00. Svar derfor på dette her:


Når skal jeg møte opp på isbanen?

FREDAG:
For deg som bor på hotellet fra torsdag:

For dem som kjører til isbanen fra hotellet fredag formiddag, vil oppmøte ved banen være kl. 10:00.
Du står fritt til å ankomme når du måtte ønske, men det obligatoriske førermøtet blir gjennomgått så snart registrering og innsjekk er utført.

For deg som kommer rett til banen fredag:
Dersom du kjører rett til isbanen fredag formiddag, vil tidligste oppmøte ved banen være kl. 11:00.
Du står fritt til å ankomme når du måtte ønske, men det obligatoriske førermøtet blir gjennomgått så snart registrering og innsjekk er utført.

Dersom du ankommer senere, må du se eller gjennomgå live-streamingen (eller opptaket) av førermøtet, eller ha sett opptaket av fjorårets førermøte (se over).
Det kreves betaling av bompenger for å komme ut til isbanen. Storefjells hotellgjester slipper denne avgiften.

LØRDAG:
For deg som bor på hotellet fra fredag:

For dem som kjører fra hotellet til isbanen lørdag formiddag, vil tidligste oppmøte ved banen være kl. 09:30.

Du står fritt til å ankomme når du måtte ønske, men dersom du ikke deltok på det obligatoriske førermøtet fredag kveld, må du gjennomgå opptaket av dette før registrering og innsjekk kan utføres.
Se lenke til skjema for bekreftelse av gjennomgått førermøte øverst i artikkelen.

For deg som kommer rett til isbanen på lørdag:
For dem som kjører direkte til isbanen lørdag, vil tidligste oppmøte ved banen være kl. 10:00. Da skal vi være klare til å ta imot en ny gruppe.

Du står fritt til å ankomme når du måtte ønske, men dersom du ikke deltok på det obligatoriske førermøtet fredag kveld, må du gjennomgå opptaket av dette før registrering og innsjekk kan utføres.
Se lenke til skjema for bekreftelse av gjennomgått førermøte øverst i artikkelen.


Bompenger
Det kreves betaling av bompenger for å komme ut til isbanen. De som ikke er hotellgjester ifm. kjøringen, må betale denne. Avgiften kan vippses ved ankomst isbanen. Nødvendige opplysninger vil bli gitt da.

Tauekrok
Husk å montere tauekrok på bilen, før du begynner kjøringen på isbanen. Vi anbefaler hotellgjestene å gjøre dette i hotellets oppvarmede garasje.


Hvordan komme seg til isbanen?

Følgende kartlenker viser beste kjøreruter til isbanen:

Normalt blir vi ekstra mange deltakere på lørdagens banekjøring, både når det gjelder antall biler og sjåfører. Vi kan derfor risikere at det til tider kan oppstå litt ventetid for å komme ut på bane eller gjennomføre aktiviteter.
Sørg for at du/dere på forhånd har gjennomgått opptaket av vår livesending fredag kveld, slik at det eventuelt kun er deltakererklæringen som gjenstår.

Dersom svært mange påmeldte, vil vi vurdere fargekoding de ulike gruppene/bilene, slik at de sent ankomne biler lettere skal kunne bli prioritert mtp. kjøretid.


HUSK VARMT TØY

– det kan bli kaldt og trekkfullt på isen, så kle deg godt, eller ha med ekstra varmt og vindtett tøy.


Hva med forsikring?

Flere selskaper godkjenner at bilens ordinære forsikring også gjelder ved isbanekjøring. Mer om dette finner du på siden for sikkerhet og forsikring (lenke på toppen av siden).

Dersom du lurer på noe i forbindelse med arrangementet, sender du oss en e-post, eller benytter supportfunksjonen på høyre side.

Eventuell nødvendig siste informasjon, blir tilsendt fredag – eller du får det på hotellet.

Velkommen til isbanekjøring!


Skjema for utfylling av deltakererklæring

Når førermøtet er gjennomgått, skal det fylles ut en deltakererklæring.
Denne skal ikke fylles ut før førermøtet er avholdt.

Førermøtet livestreames torsdag kveld, og blir også tilgjengeliggjort umiddelbart etter sending.
Dette vil du finne lenke til under punktet «Obligatorisk førermøte» lengre opp i artikkelen.

Se øverst i denne artikkelen for lenke til siden med deltakererklæring-skjemaet.


Se lenker på toppen av siden for øvrig informasjon om Vintertreffet!

Andre spørsmål?
Kontakt oss ved å benytte den røde «Kontakt oss»-knappen på høyre side.