Skjema for utfylling av deltakererklæring – Isbanekjøring

På denne sıden fyller du ut deltakererklæringen – men ikke før du har overvært/gjennomgått førermøtet.

Read this article in English


Alle delartikler om årets vintertreff:


Årets førermøte livestreames torsdag kveld, og blir også tilgjengeliggjort umiddelbart etter sending.

Tidligere års førermøter:
– Lenke til livesendingen/opptaket fra 2023: https://youtu.be/QESVNtGeq3g
(fra 03:55)
– Lenke til livesendingen/opptaket fra 2022: https://youtu.be/FORYuy0Sa-E
(fra 03:10)
– Lenke til livesendingen/opptaket fra 2021: https://youtu.be/fPZQtUg4-uI
(fra 09:50)

Når førermøtet er gjennomgått, skal det fylles ut en deltakererklæring.
Denne skal ikke fylles ut før førermøtet er avholdt og/eller gjennomgått.