Styret i TOCN 2022-2023

Styret i TOCN valgt 4. juni 2022 er følgende personer:

  • Vigdis Asbjørnsen (leder)
  • Terje Førsund (nestleder)
  • Magnus Dahl Hegge
  • Elise Gundersen
  • Dag Blakstad
  • Morten-Christian Bernson
  • Vigdis Margrethe Løver
  • Bjørn Lien (vara)
  • Christina Reneé Nilsen (vara)
  • Roger Kolbu (ansatt organisasjonskonsulent)