TOCN Vintertreff: Sikkerhet og forsikring

Denne siden omhandler sikkerhetsaspekter rundt isbanekjøringen, samt forsikringsregler.

Read this article in English


Alle delartikler om årets vintertreff:


Obligatorisk førermøte
For at vi alle skal kunne ferdes trygt på banen og oppfylle alle regler som er ilagt oss, både av banen og forsikringsselskapene som har godkjent kjøringen som kjøreopplæring, trenger vi å gå gjennom en del informasjon på et obligatorisk førermøte. Alle må også signere på en deltakererklæring. Dette skal gjøres etter at det obligatoriske førermøtet er gjennomgått.


Sikkerhet

 • Det avholdes et obligatorisk teoretisk førerkurs i forkant av kjøringen. Se over.
 • Alle deltakerne blir instruert i banenes utforming og bruk.
 • Vi har fire baneansvarlige/instruktører, som passer på at alt går for seg etter gjeldende regler.
 • Vi holder en sikkerhetsavstand på 250 meter mellom bilene.
 • Banen vedlikeholdes og sikres daglig av AS Isbanedrift (se mer i lenker nederst i saken).

Forsikring

Hos de fleste forsikringsselskaper: Om det skulle skje noe uforutsett, skal normal forsikring gjelde idet vi praktiserer normale veitrafikkregler og ikke avholder noen konkurranse med tidtaking. Sjekk gjerne med eget selskap om du er usikker. Referer gjerne til denne siden.

For dem som har sin forsikring gjennom If
Arrangmentet godkjennes fra år til år, og skal samsvare med følgende krav fra If:

 • Arrangøren av førerutviklingskurset må kunne framlegge skriftlig kursplan som skal være forhåndsgodkjent av If (godkjenning ligger på If sine sider, her).
 • Deltakere som ønsker det, skal få et signert eksemplar av deltakererklæringen.
 • Kurset skal holdes etter bestemmelser tilsvarende Vegtrafikkloven (med tilhørende forskrifter).
 • Kurset må ikke tillate såkalt «fri-kjøring», dvs. kjøring over høyeste tillatte hastighet. Dette må fremgå av kursplanen. 
 • Hvis hastigheten under kurset kan overstige gjeldende fartsgrense på stedet, må godkjent søknad til Statens Vegvesen vedlegges søknaden. 
 • Arrangøren må kunne fremlegge deltakerliste og bekrefte den enkeltes deltakelse.
 • All kjøring skal være del av et førerutviklingskurs, med formål å bedre sikkerheten under kjøring på offentlig vei.
 • All kjøring i forbindelse med kurset skal foregå i sin helhet innenfor Norge/Sverige.
 • Det skal være instruksjon under hele kurset.
 • Samtlige kjøretøy som benyttes i førerutviklingskurset skal være registrert og kjøres med skilt og gyldig ansvarsforsikring.
 • Kjøretøy registrert på privatperson skal bare kjøres av eier eller fast medlem av dennes husstand, eller kursets instruktør.
 • Oppstår det skade som berører en kunde i If, skal arrangøren på forespørsel gi en beskrivelse av hendelsen. Skriftlig samtykke til dette skal innhentes fra deltakeren av arrangøren før kursets start.
 • If har i 2024 satt egenandel ved forsikringsskade som oppstår under banekjøring, til kr. 50.000.
For dem som har sin forsikring gjennom TOCN CoverClub
Arrangementet er godkjent, under forutsetning av følgende:
 • Forsikringen er utvidet til å gjelde på bane ved førerutviklingskurs som holdes innenfor bestemmelsene i veitrafikkloven.
 • Såkalt «fri-kjøring» tillates ikke, det vil si kjøring ut over høyeste tillatte hastighet i Norge 110 km/t.
 • Arrangøren må kunne fremlegge deltakerliste og bekrefte den enkeltes deltakelse og det skal være instruksjon under hele kurset.
 • All kjøring skal være del av et førerutviklingskurs med formål å bedre sikkerheten under kjøring på offentlig vei og det skal være instruksjon under hele kurset.
 • Samtlige kjøretøy som benyttes i førerutviklingskurset skal være registrert og kjøres med skilt.
 • Kjøretøy registrert på privatperson skal bare kjøres av eier eller fast medlem av dennes husstand.

For dem som har sin forsikring gjennom Fremtind
Arrangementet er som sådan godkjent.

NB!
Det er bilens ordinære forsikring, med eventuelle avtalte begrensninger som gjelder – mtp. hvem som kan være fører av bilen. Dersom det skjer noe med bilen, og eier har brutt noen av forsikringsselskapets regler ved å låne ut bilen til en annen fører, er det eier som står ansvarlig for hendelsen og den videre oppfølging.


Om førermøtet: http://isbanedrift.no/forermote
Om sikkerhet på isen: http://isbanedrift.no/hms