TOCN Vintertreff – Winter Experience 2020

Årets vintertreff på Golsfjellet den 6. – 8. mars 2020, inneholder et trafikk-sikkerhetskurs i glattkjøring.
Her er mer detaljer rundt arrangementet:

Selve kjøringen:

 • Kjøring foregår på et avlukket område på Golsfjellet, der vegtrafikklovens regler skal overholdes til enhver tid.
 • Foruten kjegler og brems/unnamanøver, får deltakerene anledning til å kjøre en serpentiner-bane på omlag 3 km, hvor biler slippes utpå med minimum 250 meter sikkerhetsavstand.
 • Formålet med ferdighetskjøringen, er at deltakere får lære hvordan egen bil oppfører seg på glatt underlag.
 • Egen bremsetest på lukket strekning er også på programmet. Dekkmann står for sjekk av bremselengde.
 • De som ønsker får også tilbud om veiledning av instruktør.
 • Det presiseres at det ikke forekommer hverken tidtaking eller konkurranser av noe slag.

Før du skal ut og kjøre, må du:

 • Ha signert samsvarserklæringen
 • Ha fremvist gyldig førerkort
 • Ha deltatt på førermøte
 • Ha betalt deltakeravgift

Påmeldingsskjemaet finner du her: https://www.tocn.no/2019/12/vintertreff-2020

Se for øvrig nederst på siden vedr. forutsetninger for gyldig forsikring under arrangementet.

Overordnet program

Fredag 06.03.20

Kjøreaktiviteter -Rundløype.

  Registrering av deltakere.
Kort samling i forkant for registrering av betaling, samt underskrive samsvarserklæring osv.
(møterom på Storefjell Resort Hotel – informasjon kommer).
  Felles avreise fra hotellet.
  Ankomst bane. Førermøte med gjennomgang av baneregler/teori i depot.
Fortløpende etterregistrering for dem som kommer direkte.
Se etter en av oss i TOCN-refleksvekst ute på banen!
  Kjøreaktiviteter
Husk å kjøpe inn lunsj på forhånd!
  Middag/buffet tilgjengelig til kl. 21:30 (inkludert for boende).

Lørdag 07.03.20 

  Obligatorisk førermøte.
Gjennomgang av baneregler/teori og innsamling av samsvarserklæringer (møterom på Storefjell Resort Hotel – informasjon kommer).
Dekkmann informerer om deres aktiviteter på banen.
  Felles avreise til isbanen på Tisleifjorden.
  Samling i depot ved bane, første rundtur på bane, evt. oppdeling i grupper. Kjøreaktiviteter – Oppbremsning/unnamanøver – Rundløype. Test av bremselengde på dine dekk (v/Dekkmann).
  Grillmat eller lett lunsj tilgjengelig.
  Avreise fra Storefjell Resort Hotel for dem som skal være med resten av dagen (samkjøre?).
  Oppbremsing/unnamanøver, Rundløype.
  Avreise til hotell etter eget ønske. Banen stenger kl 16:00.
  Sosial samling/konkurranser
  Felles middag
  Sosialt samvær
 
Dersom du ønsker å komme i kontakt med noen av oss i styret ute på banen, kan du ringe følgende nummer: 45 119 119.

Noen få praktiske detaljer

 • Kle deg for å være lenge ute en dag – slik at du ikke fryser
 • Ta gjerne med litt mat og drikke opp på fjellet. Det vil bli servert lunsj på lørdag, men om man tilfeldigvis er ute på banen mens maten blir servert, kan det hende det er tomt når du kommer inn.
 • Nærmeste lader er Gol superlader 30 minutter kjørevei unna banen.  Hotellet ligger ca. 20 min kjøring fra isbanen.
 • Det er mulighet for lading med Type 2 (TWC) på hotellet over natten, og med industristikk men husk; vi er mange – og skal dele etter beste evne. Ta gjerne med UMC gjerne med rødt/blått adapter, rød skjøteledning, vanlig skjøteledning  – og husk å sette navn på.

Sikkerhet

 • Det avholdes et obligatorisk teoretisk førerkurs i forkant av kjøringen.
 • Vi har egen baneansvarlig/instruktør som passer på at alt går for seg etter gjeldende regler. 
 • Vi holder en sikkerhetsavstand på 250 meter mellom bilene.
 • Banen vedlikeholdes og sikres daglig av AS Isbanedrift (se mer i lenker nederst i saken).

Forsikring:

Hos de fleste forsikringsselskaper: Om det skulle skje noe uforutsett, skal normal forsikring gjelde idet vi praktiserer normale veitrafikkregler og ikke avholder noen konkurranse med tidtaking.
Sjekk gjerne med eget selskap om du er usikker. Referer gjerne til denne siden.

For dem som har sin forsikring gjennom If;
Arrangmentet er godkjent, og skal samsvare med følgende krav fra If:

 • Arrangøren av førerutviklingskurset må kunne framlegge skriftlig kursplan som skal være forhåndsgodkjent av If (godkjenning ligger her).
 • Deltakere som ønsker det skal få et signert eksemplar av samsvarserklæringen.
 • Kurset skal holdes etter bestemmelser tilsvarende Vegtrafikkloven (med tilhørende forskrifter).
 • Kurset må ikke tillate såkalt «fri-kjøring», dvs. kjøring over høyeste tillatte hastighet i Norge – 100 km/t. Dette må fremgå av kursplanen.
 • Arrangøren må kunne fremlegge deltakerliste og bekrefte den enkeltes deltakelse.
 • All kjøring skal være del av et førerutviklingskurs, med formål å bedre sikkerheten under kjøring på offentlig vei.
 • All kjøring i forbindelse med kurset skal foregå i sin helhet innenfor Norge/Sverige.
 • Det skal være instruksjon under hele kurset.
 • Samtlige kjøretøy som benyttes i førerutviklingskurset skal være registrert og kjøres med skilt.
 • Kjøretøy registrert på privatperson skal bare kjøres av eier eller fast medlem av dennes husstand.

https://www.if.no/privat/forsikring/bilforsikring/banekjoring

For dem som har sin forsikring gjennom TOCN CoverClub:
Arrangementet er godkjent, under forutsetning av følgende:

 • Forsikringen er utvidet til å gjelde på bane ved førerutviklingskurs som holdes innenfor bestemmelsene i veitrafikkloven.
 • Såkalt «fri-kjøring» tillates ikke, det vil si kjøring ut over høyeste tillatte hastighet i Norge 110 km/t.
 • Arrangøren må kunne fremlegge deltakerliste og bekrefte den enkeltes deltakelse og det skal være instruksjon under hele kurset.
 • Kjøringen må foregå i Norge.
 • All kjøring skal være del av et førerutviklingskurs med formål å bedre sikkerheten under kjøring på offentlig vei og det skal være instruksjon under hele kurset.
 • Samtlige kjøretøy som benyttes i førerutviklingskurset skal være registrert og kjøres med skilt.
 • Kjøretøy registrert på privatperson skal bare kjøres av eier eller fast medlem av dennes husstand

Foto: Bjørn Nyland