TOCN Vintertreff – Winter Experience 2020

Årets vintertreff på Golsfjellet den 6. – 8. mars 2020, inneholder et trafikk-sikkerhetskurs i glattkjøring.
Her er mer detaljer rundt arrangementet:

(For English readers: https://translate.google.no/translate?hl=no&sl=no&tl=en&u=https://www.tocn.no/tocn-vintertreff-winter-experience-2020)

Selve kjøringen:

 • Kjøring foregår på et avlukket område på Golsfjellet, der vegtrafikklovens regler skal overholdes til enhver tid.
 • Foruten kjegler og brems/unnamanøver, får deltakerene anledning til å kjøre en serpentiner-bane på omlag 3 km, hvor biler slippes utpå med minimum 250 meter sikkerhetsavstand.
 • Formålet med ferdighetskjøringen, er at deltakere får lære hvordan egen bil oppfører seg på glatt underlag.
 • Egen bremsetest på lukket strekning er også på programmet. Dekkmann står for sjekk av bremselengde.
 • De som ønsker får også tilbud om veiledning av instruktør.
 • Det presiseres at det ikke forekommer hverken tidtaking eller konkurranser av noe slag.

Før du skal ut og kjøre, må du:

 • Ha signert samsvarserklæringen
 • Ha fremvist gyldig førerkort
 • Ha deltatt på førermøte
 • Ha betalt deltakeravgift

Påmeldingsskjemaet finner du her: https://www.tocn.no/2019/12/vintertreff-2020

Se for øvrig nederst på siden vedr. forutsetninger for gyldig forsikring under arrangementet.

Overordnet program

Fredag 6. mars 2020 (for dem som har anledning til å komme tidlig)
09:30 -> Registrering av deltakere, ved inngangen til møterom.
Kort samling før felles avreise, for registrering og evt. banebetaling, samt underskrive samsvarserklæring.
(Vi kommer tilbake til hvilket møterom på Storefjell Resort Hotel)
10:30 Vi samles for felles avreise til Tisleifjorden. Kjører fra hotellet ca. 10:40.
11:00 Vi ankommer banen, og samler troppene før vi kjører ut på isen og til depotet. Parkér med god avstand mellom bilene!
Kort førermøte med gjennomgang av baneregler, parkering og teori i depotet på isen.
Fortløpende etterregistrering for dem som kommer direkte.
Du finner kjøreinstruktør og TOCNs styremedlemmer i gule TOCN refleksvester.
11:15 – 17:00 Banekjøring, oppbremsing og unnamanøver, rundløype osv..
Det blir ingen felles matservering, så ta med/kjøp med noe du kan spise og drikke.
Avreise – når batteriet trenger påfyll, eller kroppen er kald nok!
17:30-ish Avreise til åpning SuC Gol West
19:30 – 21:30 Middag/buffet tilgjengelig til kl. 21:30 (inkludert for boende).
  Vi prøver å holde oss samlet også etter middag, for litt sosial hygge og prat utover kvelden.
Lørdag 7. mars 2020
08:15
Merk: endret tidspunkt
Vi samles etter en tidlig frokost (hvilket møterom dette blir vil vi informere om nærmere).
Det blir et obligatorisk førermøte først, med gjennomgang av baneregler, tips og triks, samt signering og innsamling av samsvarserklæringer.
Videre vil Dekkmann informere om sine aktiviteter på banen, der man kan prøve ut helt nye vinterdekk.
09:30 Felles avreise til isbanen på Tisleifjorden.
09:50 Samling i depot ved bane, første rundtur på bane, evt. oppdeling i grupper. Kjøreaktiviteter – Oppbremsning/unnamanøver – Rundløype. Test av bremselengde på dine dekk vs. nye fra Dekkmann (v/Dekkmann).
OBS, etter bytte, sjekk dekkene dersom du kjører med staggered vinterdekk.
13:00 – 14:00 Det serveres pølser, TOCN dekker to til hver. Trenger dere flere så husk lommeboka.
12:30 For dem som kommer litt senere på lørdag (eller ønsker å kjøre senere på dagen), kjører vi en felles avreise fra hotellet til isbanen klokken 12:30.
13:30 – 16:00 Vi koser oss videre på isbanen.
Avreise til hotellet etter eget ønske.
18:00 – 19:00 Kahoot med quiz for små og store. Møterom annonseres nærmere.
19:30 Felles middag
21:00 Sosialt samvær

Søndag er det ikke noe program, så nyt en bedre frokost – kos dere litt før hjemreisen begynner.
Utsjekk er senest kl. 12:00. Snakk med en resepsjonist, dersom du ønsker å være på rommet utover dette.

Dersom du ønsker å komme i kontakt med noen av oss i styret ute på banen, kan du ringe følgende nummer: 45 119 119.

Noen få praktiske detaljer

 • Kle deg for å være lenge ute en dag – slik at du ikke fryser
 • Ta gjerne med litt mat og drikke opp på fjellet. Det vil bli servert lunsj på lørdag, men om man tilfeldigvis er ute på banen mens maten blir servert, kan det hende det er tomt når du kommer inn.
 • Nærmeste lader er Gol superlader 30 minutter kjørevei unna banen.  Hotellet ligger ca. 20 min kjøring fra isbanen.
 • Det er mulighet for lading med Type 2 (TWC) på hotellet over natten, og med industristikk men husk; vi er mange – og skal dele etter beste evne. Ta gjerne med UMC gjerne med rødt/blått adapter, rød skjøteledning, vanlig skjøteledning  – og husk å sette navn på.

Sikkerhet

 • Det avholdes et obligatorisk teoretisk førerkurs i forkant av kjøringen.
 • Vi har egen baneansvarlig/instruktør som passer på at alt går for seg etter gjeldende regler. 
 • Vi holder en sikkerhetsavstand på 250 meter mellom bilene.
 • Banen vedlikeholdes og sikres daglig av AS Isbanedrift (se mer i lenker nederst i saken).

Forsikring:

Hos de fleste forsikringsselskaper: Om det skulle skje noe uforutsett, skal normal forsikring gjelde idet vi praktiserer normale veitrafikkregler og ikke avholder noen konkurranse med tidtaking.
Sjekk gjerne med eget selskap om du er usikker. Referer gjerne til denne siden.

For dem som har sin forsikring gjennom If;
Arrangmentet er godkjent, og skal samsvare med følgende krav fra If:

 • Arrangøren av førerutviklingskurset må kunne framlegge skriftlig kursplan som skal være forhåndsgodkjent av If (godkjenning ligger her).
 • Deltakere som ønsker det skal få et signert eksemplar av samsvarserklæringen.
 • Kurset skal holdes etter bestemmelser tilsvarende Vegtrafikkloven (med tilhørende forskrifter).
 • Kurset må ikke tillate såkalt «fri-kjøring», dvs. kjøring over høyeste tillatte hastighet i Norge – 100 km/t. Dette må fremgå av kursplanen.
 • Arrangøren må kunne fremlegge deltakerliste og bekrefte den enkeltes deltakelse.
 • All kjøring skal være del av et førerutviklingskurs, med formål å bedre sikkerheten under kjøring på offentlig vei.
 • All kjøring i forbindelse med kurset skal foregå i sin helhet innenfor Norge/Sverige.
 • Det skal være instruksjon under hele kurset.
 • Samtlige kjøretøy som benyttes i førerutviklingskurset skal være registrert og kjøres med skilt.
 • Kjøretøy registrert på privatperson skal bare kjøres av eier eller fast medlem av dennes husstand.

https://www.if.no/privat/forsikring/bilforsikring/banekjoring

For dem som har sin forsikring gjennom TOCN CoverClub:
Arrangementet er godkjent, under forutsetning av følgende:

 • Forsikringen er utvidet til å gjelde på bane ved førerutviklingskurs som holdes innenfor bestemmelsene i veitrafikkloven.
 • Såkalt «fri-kjøring» tillates ikke, det vil si kjøring ut over høyeste tillatte hastighet i Norge 110 km/t.
 • Arrangøren må kunne fremlegge deltakerliste og bekrefte den enkeltes deltakelse og det skal være instruksjon under hele kurset.
 • Kjøringen må foregå i Norge.
 • All kjøring skal være del av et førerutviklingskurs med formål å bedre sikkerheten under kjøring på offentlig vei og det skal være instruksjon under hele kurset.
 • Samtlige kjøretøy som benyttes i førerutviklingskurset skal være registrert og kjøres med skilt.
 • Kjøretøy registrert på privatperson skal bare kjøres av eier eller fast medlem av dennes husstand.